ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Հարություն Հարությունյան

«Իրավաբանական խորհրդատվական խումբ» ՍՊԸ-ի տնօրեն


Բարի գալուստ «Իրավաբանական խորհրդատվական խումբ» իրավաբանական  և բիզնես խորհրդատվական ընկերության պաշտոնական կայք։

Մեր ընկերությունը հիմնադրվել է 2012 թվականին և այդ պահից ի վեր մատուցում է իրավաբանական ծառայություններ իրավունքի բոլոր բնագավառներում։ Մեր թիմը կազմված է երկար տարիների մասնագիտական փորձ ունեցող իրավաբաններից, որոնց մեծ մասը արտոնագրված փաստաբաններ են, ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամներ։

Ընկերությունը մատուցում է իրավաբանական ծառայություններ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով:

Չնայած գործի բարդությանը՝ մենք միշտ փնտրում և գտնում ենք մեր հաճախորդների խնդիրների կարգավորման լավագույն տարբերակները։ Անկախ դրանից նախապատվությունը տալիս ենք վեճերը հաշտությամբ կարգավորելուն:

Մեր ընկերությունն իր գործունեությունը ծավալում է Հայաստանում։ Միաժամանակ ակտիվորեն համագործակցում է Ռուսաստանի Դաշնության, Վրաստանի Հանրապետության, Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, ԱՄՆ-ի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ուկրաինայի և Իսպանիայի իրավաբանական հեղինակավոր ընկերությունների հետ։ Այս ամենը մեզ թույլ է տալիս տրամադրելու լիարժեք իրավաբանական խորհրդատվություն հաճախորդներին, ովքեր իրենց գործունեությունը ծավալում են ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև արտերկրում:

Պետության ստանձնած՝ յուրաքանչյուր անձին իրավաբանական օգնություն ցուցաբերելու պոզիտիվ պարտականությունը փոքր ինչ թեթևացնելու ելնելով՝ մեր ընկերությունը ստանձնել է սոցիալական գործառույթ՝ մատուցելով անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն անվճարունակ ֆիզիկական անձանց։

Պետական և մասնավոր հիմնարկների գործունեությունը ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու, ինչպես նաև այլ նպատակներով «Իրավաբանական խորհրդատվական խումբ» ընկերությունը կազմակերպում և անցկացնում է դասընթացներ և վերապատրաստումներ իրավունքի տարբեր ոլորտներում:

Ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ 2018 թվականից Ընկերության թիմը համալրվել է նաև ֆինանսական վերլուծաբաններով, ովքեր ունեն երկար տարիների փորձ և համագործակցել են այդ ոլորտի հեղինակավոր ընկերությունների հետ։

Հարգելի ներդրողներ, համոզված ենք, որ Հայաստանում ստեղծված բարենպաստ ներդրումային պայմանները և մեր ընկերության որակյալ իրավաբանական և ֆինանսական վերլուծական ուղեկցությունը կապահովեն Ձեր բիզնեսի ապահով և արդյունավետ զարգացումը։

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- ԱՄՈՒՍՆԱԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ

- ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- ՀՈՂԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Սեփականության իրավունք
 • Ժառանգական իրավունք
 • Պայմանագրային իրավահարաբերություններ
 • Ապահովագրական վեճեր
 • Հեղինակային և հարակից իրավունքներ
 • Պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի պաշտպանություն
 • Բանկային վեճեր

- ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • ՏՏ-ի սկզբնական խորհրդատվություն, Օգտագործման պայմաններ և այլ պայմաններ, Գաղտնիության քաղաքականություն, Cooki-ի քաղաքականություն, տվյալների պաշտպանություն և այլն
 • IP- ի համաձայնագրերը (հեղինակային իրավունքի հանձնում, ծրագրային ապահովման հեղինակային իրավունքը, ծրագրային ապահովման զարգացման պայմանագրեր), լիցենզավորման պայմանագրեր, սպիտակ ազդանշանային համաձայնագրեր և ապրանքային նշանի գրանցում, դատավարություն և այլն
 • NDA- ի և գաղտնի տեղեկատվության եւ գյուտերի առաջադրման պայմանագրերը և այլն

- ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ՕՖՇՈՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Միջազգային Բիզնես Կորպորացիաների, ՍՊԸ-ի, ԱԿ-ի եւ այլ անձանց ձեւավորումը եւ համապատասխան փաստաթղթերի պատրաստում
 • Կորպորացիաների տեղադրումը BVI, Մեն կղզի, Կուարաչաո, Սեյշելներ, Մավրիկիոս, Բահամներ եւ այլ օֆշորային իրավասություններ
 • Կորպորատիվ կառավարում, ՓԼ / ԱՖ դեմ պայքարի և հակակոռուպցիոն քաղաքականություն
 • Իրավաբանական անձանց գրանցում, վերակազմավորում և լուծարման գործընթացներ
 • Բաժնետոմսերի ձեռքբերում և օտարում

- ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Աշխատանքի և խորհրդատվության պայմանագրեր, կոլեկտիվ պայմանագրեր
 • Ներքին աշխատանքը և առողջության և անվտանգության կանոններ
 • Աշխատանքային վեճեր և դատավարություն

- ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀՈՒՇԱԳՐԵՐ

 • Իրավաբանական վերլուծություն և եզրակացություն
 • Պայմանագրային ակնարկներ, համապատասխանություն
 • Case սցենարների գնահատումներ
 • Իրավաբանական հուշագրեր տարբեր իրավական հարցերի վերաբերյալ

ԲԻԶՆԵՍ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

- ԲԻԶՆԵՍ ՊԼԱՆԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

 • Բիզնես պլան
 • Ներդրումային ծրագրերի մշակում
 • Բիզնես մոդելի մշակում
 • Բիզնես գործընթացների կառավարում
 • Հարկային ստուգման վերաբերյալ եզրակացություն

- ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 • Նախագծերի կառավարում
 • Գնումների և մատակարարման կառավարում
 • Ռիսկերի կառավարում

- ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 • Ֆինանսական պլանավորում եւ մոդելավորում
 • Ծախսերի կառավարում եւ օպտիմալացում
 • Բյուջետավորում և կանխատեսում
 • Ֆինանսական գործընթացների օպտիմալացում

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ

ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ

  «Իրավաբանական խորհրդատվական խումբ» ՍՊԸ